Wednesday, 26 December 2012

ၿမိဳ႔ေတာ္ရန္ကုန္၌ လူေနတိုက္ခန္းၿပဳိက် အက္ကဲြ တိမ္းေစာင္းမႈ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္ႀကိမ္ျဖစ္ပြား


http://pyae-phyo.blogspot.com

ကန္ထ႐ိုက္တုိက္မ်ား၏ အရည္အေသြးပုိင္းအားနည္းမႈကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္း အားနည္းမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြပံု ေလ်ာ့နည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ တိုက္ၿပဳိျခင္း၊ တိုက္အက္ျခင္းမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည့္ အေနအ ထားမ်ားပင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ တိုက္နံရံမ်ား အက္ကဲြျခင္း၊ အဂၤေတမ်ား ကြာက်ျခင္း၊ သံေခ်ာင္းမ်ားေပၚျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူေနထိုင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ တိုက္ခန္းမ်ား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း ၿမဳိ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ဦးစိုးမင္းက ေျပာသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ တိုက္ၿပဳိက်မႈ၊ တိုက္အက္ကဲြတိမ္းေစာင္းမႈ စုစုေပါင္းအႀကိမ္ေရ ၆ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ သုံးဦးအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၌ သက္တမ္းႏု ကန္ထ႐ုိက္တိုက္မ်ား အက္ကဲြျခင္း၊ အႏၲရာယ္အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပဳိက်ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုအေဟာင္းမ်ား ၿဖဳိဖ်က္စဥ္ နည္းစနစ္ မမွန္ကန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုလို အသက္ဆံုး႐ႈံးရသည့္ အေနအထားမ်ဳိးပင္ ရွိေနခဲ့သည္။
သက္တမ္းႏု ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းသာရွိေသးေသာ အလံုၿမဳိ႕နယ္ ဆင္မင္းရပ္ကြက္မွ ရွစ္ထပ္တိုက္ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ကၽြန္းေတာလမ္း ရွစ္ထပ္တိုက္မ်ား၏ ေနာက္ေဖးျခမ္း အက္ကဲြတိမ္းေစာင္းမႈမ်ားမွာ ပံုစံတူျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္သူ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ၿမဳိ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာက  သံုးသပ္သည္။
“အဲ့လုိျဖစ္သြားတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္ကို ကန္ထ႐ိုက္လိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းတဲ့အထိ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ လိုင္စင္မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း၌ အငွားလိုင္စင္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊  အျခားအမည္တစ္ခုျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္လိုင္စင္အား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ရွိေနသည္ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္မွ  လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာဦးေနစိုးထြန္းက ေျပာသည္။
“လိုင္စင္မရွိဘဲ ဒီအတိုင္း ခိုးေဆာက္ေနတဲ့ တိုက္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ၎ကေျပာသည္။  ေဆာက္လုပ္ခြင့္ လုိင္စင္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္မႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တရားစဲြဆို အေရးယူထားသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အလံုးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံု အင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
၁၉၉၇ ၀န္းက်င္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ စိစစ္မႈအားနည္းခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ယင္းကာလက ေဆာက္ခဲ့သည့္ တိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အဓိက အားနည္းခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းေဆာက္လုပ္သည့္ တိုက္မ်ားမွာမူ ေသခ်ာစိစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမဆီလႊာ အရည္အေသြးမ်ား အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးျခင္း၊  ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္၏ အမွန္တကယ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အရည္အေသြးမီ တိုက္အခ်ဳိ႕ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း            Three Friends ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးကိုကိုေလးက ေျပာၾကားသည္။
ေနာက္ပိုင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းမ်ားအား စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ စံႏႈန္းညီအေဆာက္အ အံုမ်ားျဖစ္ထြန္းေရး Uniform Building Code အား  စတင္ေရးဆဲြမႈ အေခ်ာသပ္ေနၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္း
အႀကံေပး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ တုိက္မ်ားၿပဳိက်ပါက အခ်ိန္မီ ၀င္ေရာက္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကိရိယာမ်ား အလံုအေလာက္ရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လမ္းမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းမႈေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးတိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြး အားနည္းရျခင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေသာ ကန္ထ႐ိုက္၏ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းထြက္ရန္ ပစၥည္းခိုျခင္း၊ အျမန္ၿပီးစီးရန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတိုင္း  မေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားက ပစၥည္းခိုးျခင္း၊  ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားတို႔၏ အရည္အေသြးအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ျဖစ္ရသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၀င္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ တိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြး နည္းစနစ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔အား အမွန္တကယ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကသည္။

credit :7daynewsjournal.com

0 comments:

Post a Comment

ဒီပိုစ့္ကိုနားမလည္လို႕ေမးျမန္းမလား? စမ္းၾကည့္တာအဆင္မေျပလို႕ ေမးျမန္းမလား? ဒီပိုစ့္နဲကမဆက္စပ္တဲ့ တျခားနည္းပညာေတြကိုေမးျမန္းမလား? [Click Here] ကို သြားရန္ေမးျမန္းပါ။