Friday, 7 December 2012

သုဓမၼာဇရပ္တန္းႏွင့္ အေအးဆုိင္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ သမီးရည္းစား အတြဲမ်ား၏ မဖြယ္မရာစခန္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေန

http://pyae-phyo.blogspot.com
မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ေနရာမ်ားထဲတြင္ သုဓမၼာဇရပ္တန္းေတြသည္လည္း ပါဝင္ေပသည္။ သမုိင္းဝင္ အေမြအႏွစ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားသည္လည္း ထိုေနရာသို႔ လာေရာက္၍ ေလ့လာေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ နန္းၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ က်ံဳး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး၊ ကုသုိလ္ေတာ္၊ မႏၲေလးေတာင္တို႔ျဖင့္ သုဓမၼဇရပ္တန္းသည္ အလြန္ပနံသင့္ လွေပသည္။ ယခုအခါ ထိုေနရာတြင္ အေအးဆုိင္မ်ား၏ ႀကီးစိုးရာ ဇုန္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္။ သက္ဆုိင္ရာမွလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ဟု ထင္သည္။ အမ်ားသူငါ၏ ထမင္းလုတ္ကို ပုတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုး႐ိုးသားသားျဖင့္ မိသားစုဝမ္းေရးကို ေစ်းေရာင္း၍ ေျဖရွင္းေနၾကသည္ကို ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ႐ိုး႐ိုးသားသား ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေနလွ်င္ သုဓမၼဇရပ္မ်ားႏွင့္ အေအးဆုိင္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ ၿခံဳေတြၾကားမွာ ထီးတုိင္ပုေတြႏွင့္ ကာရံထားၾကၿပီး အတြဲမ်ား သီးသန္႔ထုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ျမဴဆြယ္၍ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ိဳးမွာ မျဖစ္သင့္ေပ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ အေမြအႏွစ္မ်ား ထြန္းကားရာ ေနရာတြင္ ဤသို႔ေသာ အျမင္မတင့္စရာမ်ား မရွိသင့္ဘူးဟု ထင္သည္။မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားသည္လည္း ျမင္ေတြ႕ၾက ရမည္မွာ မလြဲေပ။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ျပင္တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား ပို၍ပင္ ျမင္ေတြ႕ၾကရေပမည္။ ညေမွာင္ရိပ္ေလး သမ္းလာလိုက္သည္ႏွင့္ သမီးရည္းစား အတြဲမ်ားသည္ အလွ်ိဳလွ်ိဳအၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ လာေရာက္ ေနထုိင္ၾကေပေတာ့သည္။ ႐ိုး႐ိုးအတြဲေရာ၊ ဆန္းဆန္းအတြဲေရာ အလြယ္တကူပင္ ကူးလူးေနၾကေတာ့သည္။ ည (၁၀) နာရီ ေရာက္သည့္တုိင္ အေမွာင္ထုထဲတြင္ အေအးေသာက္ေနၾကသည္။ လူမ်ားကိုေတာ့ မေတြ႕ရ။ ရပ္ထားသည့္ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ စက္ဘီးတစ္ခ်ိဳ႕သာ ျမင္ေတြ႕ေနၾကရသည္။ ပို၍ဆုိးသည္က မီးထြန္းမထားျခင္းပင္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာလည္း အလြန္ေကာင္းသည္။ ျခင္ေဆးေခြမ်ား ထြန္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။အသိမႂကြယ္၊ စမ္းသပ္ခ်င္ေသာ အရြယ္မ်ားသည္ ထိုေနရာကို စမ္းသပ္ကြင္း တစ္ခုႏွယ္ အသံုးခ်ေနၾကသည္။ မိဘအမ်ားစုသည္လည္း သားသမီးမ်ား က်ံဳးေဘး အေအးေသာက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် လႊတ္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေပမယ့္ သုဓမၼဇရပ္တန္းကို မေက်ာ္ႏုိင္ၾကေပ။ ငယ္ရြယ္သူေတြကို အမွားထဲ ဇြတ္တုိးဝင္ေစရန္ သုဓမၼဇရပ္တန္းကို အမွီျပဳၿပီး အေအးဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေနၾကသူမ်ားက ကာဗာေပးၿပီး တြန္းပုိ႔သလိုျဖစ္ေနေတာ့ မိဘမ်ားမွာ ေသာကမီးေတြ ေဝေနၾကရေတာ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာမွလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘဲ တဒဂၤေလာက္ ေလ့လာေစခ်င္သည္။ အမွန္တကယ္ ျမင္ေတြ႕ၾကမည္မွာ မလြဲႏုိင္ေပ။ အမ်ိဳးဂုဏ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ဖ်က္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏မ်က္ႏွာကို အုိးမဲသုတ္ေနသလို ခံစားေနၾကရသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူမ်ား အမ်ားဆံုး ဝင္ထြက္သြားလာရာတြင္ ဟန္ျပၿပီး မဖြယ္မရာ ေရာင္းခ်ေနေသာ အေအးဆုိင္မ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီး စနစ္တက် အခ်ိန္သတ္မွတ္ကာ မီးမ်ား လင္းထိန္စြာထြန္းၿပီး ေရာင္းခ်ႏုိင္လွ်င္ မိသားစုဝမ္းေရး မခက္ခဲဘဲႏွင့္ မႏၲေလးသည္လည္း မႏၲေလးပင္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

မႏၱေလးက သူငယ္ခ်င္းေတြပါရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ။အမ်ားသိေစခ်င္လုိ႔ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ဆုိဒ္မွတင္ၿပထားပါတယ္။

credit - mm-flashsongs.com

0 comments:

Post a Comment

ဒီပိုစ့္ကိုနားမလည္လို႕ေမးျမန္းမလား? စမ္းၾကည့္တာအဆင္မေျပလို႕ ေမးျမန္းမလား? ဒီပိုစ့္နဲကမဆက္စပ္တဲ့ တျခားနည္းပညာေတြကိုေမးျမန္းမလား? [Click Here] ကို သြားရန္ေမးျမန္းပါ။